FAQ

1. PLANLANAN NEDİR?

Herkesin gelebileceği canlı bir yer; işte yeni bir Karstadt am Hermannplatz için vizyonumuz bu.
Projeyle sadece Hermannplatz’da yeni bir Galeria mağazası planlamakla kalmıyoruz; vizyonumuz bütünseldir ve dört kısmaayrılmaktadır:
1) Fragman (1929’da inşaedilmiştir)
Tarihi fragman, binanınaslının orijinal kalan tek yapısıdır. Bu kısmı anıta
uygun olarak yenilemek ve modernize etmek ve yüzde yüz kamu yararına adamak istiyoruz .Öngörülen kullanımlar derneklere, girişimlere, ailelere, eğitim kurumlarına veya sosyal kurumlara yöneliktir.
“Sprache Verbindet” adlı yerel anaokulu kurumu ile bu fragmanın üst katında yeni bir anaokulu üzerine somut çalışmalara başladık bile.
2) Karstadt binası

Projenin odak noktası, tarihi bina tarzında yeniden inşa edilen mağaza binasının alt katlarında yeni bir Galeria mağazasıdır.Mağaza, ofisler ve gastronomi, sanat ve kültürel etkinliklerle halka açık çatı terasıyla semtte yeniden sosyal yaşamın çekici bir merkezi haline gelmesi amaçlanmaktadır.

3) İkamet
Hasenheide’deki tarihi bina (1911’de inşa edilmiştir) kamu yararına faaliyet gösteren kurumların sahipliğinde 5.000 m²’den fazla alana sahip yeni hesaplı konutlar gerçekleştirmek için yenilenecek ve 2 yeni bina ile tamamlanacaktır.
4) Ticari alanlar
Mevcut Karstadt binasının arkasındaki alanda çok özel tarzda yeni ticari alanlar oluşturulacak; “Form Follows Availability” sloganı altında mevcut bina kısımları yeni bir mimari ile yeniden değerlendirilecek.
Böylelikle projenin ekolojik izdüşümü daha da azalacak ve yeni bir yeniden kullanım estetiği oluşacak.
Çok katlı otopark da yıkılmayacak, bilakis yeni, esnek çalışma ve yaşam alanları yaratmak için yenilikçi bir şekle dönüştürülecek.

2. PROJENİN AMACI NEDİR? HİZMET KİMLERE YÖNELİK?

Binanın bir zamanlar semt için taşıdığı anlamı şehre ve insanlara geri vermek istiyoruz: insanların buluşup takılmak, alışveriş yapmak, yemek yemek, kahve içmek ya da sadece zaman geçirmek istediği bir yaşama ve oturma alanı. Herkes için canlı bir yer! Karma kullanımlı bu emlak, öncelikle Kreuzbergli ve Neuköllnlülerin çıkar ve ihtiyaçlarını karşılayacaktır. Konsepte tam dahil etmek ve vatandaş katılımı için Berlin ilkelerinin hayata geçirilmesini sağlamak için semt sakinleri, yerel esnaf ve tüm ilgili taraflarla konuşmak istiyoruz.

3. ÖNGÖRÜLEN KULLANIMLAR NELERDİR?

Amacımız, canlı bir sosyal çevrenin içine entegre edilmiş ve yeniden semt sakinleri ve ziyaretçiler için çekici bir yer haline gelecek olan yeni bir Karstadt am Hermannplatz yaratmaktır.

  • Amacımız, canlı bir sosyal çevrenin içine entegre edilmiş ve yeniden semt sakinleri ve ziyaretçiler için çekici bir yer haline gelecek olan yeni bir Karstadt am Hermannplatz yaratmaktır.
  • Binanın tek orijinal kısmı olan 1929’dan kalma tarihi fragmanda kamu yararına, yani dernekler, girişimler, aileler, eğitim, sosyal işler ve doktorlar için 3.600 m²’lik yeni bir alan yaratmak istiyoruz.
  • Kamu yararına faaliyet gösteren kurumların sahipliğinde hesaplı konutlar için 5000 m².
  • Yeni bina ile mevcut işyerlerini güvence altına alıyoruz ve en az 2.000 yeni işyeri yaratıyoruz.
  • 700 yeni bisiklet koyma yeri ile Berlin’de ulaşımda dönüşüm hedeflerini destekliyor ve kapsamlı bir mobilite konsepti içinde ilk adımları atıyoruz.
  • Ticari alanlarda (Karstadt binasının arkasındaki alanda: bugün otopark) dengeli bir Berlin karma kullanımı (diğerlerinin yanısıra ticaret, mobilite ve yeşil alanlar) hayata geçirmek istiyoruz.

4. NEDEN TARİHİ MİMARİ SEÇİLMİŞTİR?

Karstadt binası, şu anda yaşantı görünümü olmayan, göze çarpmayan bir mağaza mimarisine sahiptir. Bu, gelecek için kesinlikle gerekli.

Orijinal mağaza, tahribatına rağmen lokasyonda kalıcı bir etkiye sahiptir. BHermannplatz’daki o çarpıcı cephenin yokluğu, hâlâ şehir planlamada bir eksiklik olarak hissediliyor. Savaş sonrası yapılan binalar, mantık ve yapı bakımından her zaman orijinal binaya yaklaşmaya çalışsalar da, algılanan bu boşluğu asla kapatamadı. Eski tasarımın mekana ve kolektif hafızaya kazınmış bir varlığı vardı.

Tarihi yapının kalitesi, yüksek kaliteli malzemelerin işlenmesi ve ışık ve mekan ile bilinçli çalışma yoluyla oluşturulan ikonografik mimari dile dayanmaktadır. Mağaza, ışık, mekan, malzeme ve işçiliğin birlikteliğinin yüz yıldan fazla bir süre önce olduğu kadar bugün de önemli olduğunu etkileyici bir şekilde gözler önüne seriyor. Bina, üç atriyumdan ideal biçimde gün ışığı ile dolmakta olup, böylece çeşitli kullanımlara olanak tanıyor. Cephenin dikey yapısı da, zahmetli tâdilat çalışmaları gerekmediğinden uzun vadede esnek kullanımlar sağlamak üzere kat yüksekliklerinin en uygun şekilde planlanmasını sağlıyor.

Mekanın tarihi ile yüzleşmek, mevcut yapı üzerinde çalışılması için önemli bir ön koşuldur. David Chipperfield Architects ’in yaklaşımı, kentsel hacmi ve birincil mimari yapıyı yeniden oluşturmaktır. Bu yaklaşım tarihi anıtı onurlandırmakta ve hem onun tahribatını hem de daha sonra yeniden keşfedilmesini tarihinin önemli unsurları olarak kabul etmektedir.

5. HERMANNPLATZ'DA SHOPPING-MALL OLACAK MI?

Nein. Es wird weder eine »Shopping-Mall« noch eine Ansammlung an Handelsketten am Hermannplatz geben. Dieses Konzept ist nicht zeitgemäß und deckt nicht die Bedürfnisse der Anwohner*innen. Generell wird sich das bestehende Angebot im Einzelhandel nicht ändern. Weiterhin soll die Nahversorgung mit Karstadt und lokalen Dienstleistungen ein zentraler Bestandteil bleiben.

6. KARSTADT VE ÇALIŞANLARA NE OLACAK?

Amacımız, Karstadt çalışanlarının tadilat sırasında işlerini güvence altına almak ve onlara uygun geçici çözümler sunmaktır. Bu amaçla işyeri işçi temsilciliği ile zaten görüşme halindeyiz. Karstadt, tadilattan sonra da binanın merkezi bir parçası olmaya devam edecek ve daha da güçlendirilecek. Daha başka ticari alanların semte 2.000 yeni işyeri getirmesi hedefleniyor.

7. PROJENİN SEMTE ETKİLERİ NELER OLACAK?

Sadece binanın görünümü ve genişletilmiş hizmetler açısından semtte oldukça değişiklik olacak. Yakın mesafe tedarik imkanları, perakende satış ve özellikle de Karstadt, Hermannplatz’ın merkezi bir parçası olmaya devam edecek. Perakende satış alanlarında bir artış planlanmamaktadır. Proje ile sosyal ve kültürel tesislerin yanı sıra teşvikli konutlar için acil ihtiyaç duyulan alanları sağlamak istiyoruz. Çeşitli kamusal kullanımlarla semt sakinleri ve ziyaretçileri için çekici bir yer yaratılması amaçlanmaktadır. Buna ek olarak, semt sakinleri, toplum ve siyaset açısından Hermannplatz’ı yüksek kaliteli konaklama ile trafiği sakin bir şehir meydanına dönüştürmek ve böylece Berlin’deki sürdürülebilir mobilite dönüşümüne katkıda bulunmak için de ortada bir fırsat var. Biz bunu destekliyoruz.

8. PLANLAMADA TARİHİ BİNA KORUMASI NASIL DİKKATE ALINDI?

Tarihi binaların korunması bizim için çok önemli. David Chipperfield Architects ile, tarihi binaların korunması alanında çok tecrübeli olan ve özenle ilerleyen bir mimarlık ofisini projeye kazanabildik.

Hermannplatz ile Hasenheide’nin köşesinde yer alan 1929’dan kalma, tarihi bina koruması altında olan eski bina korunacak ve tarihi binanın aslına dayanan yeni bina ile tamamlanacak ve buna entegre edilecektir.

İlçe düzeyinde Tarihi Binaların Korunması Dairesi ve eyalet düzeyinde de Eyalet Tarihi Binalar Dairesi ile sürekli koordinasyon halindeyiz. 2019’un sonundaki birkaç toplantıdan sonra, Eyalet Tarihi Binalar Dairesi ile tarihi binada nasıl bir işlem yapılacağı konusunda temel bir anlaşmaya vardık: Tarihi fragman korunacak ve halihazırda Hermannplatz’taki mağaza yıkılacak ve böylelikle tarihi binanın yeniden inşasına imkan sağlanacak.

9. PROJENİN HERMANNPLATZ TRAFİĞİNE NE ETKİSİ OLACAK?

Geleceğe odaklı bir Karstadt am Hermannplatz vizyonumuzla geleceğe yönelik mobilite konsepti   »Hermann & Henriette« yi bütüncül bir yaklaşımla semt sakinleri, toplum ve siyaset için bir teklif ve ilham kaynağı olarak sunduk.

Amaç, meydanda ve civarında yaşam ve ikamet kalitesini artırmaktır. Konsept, yürüme, bisiklete binme ve toplu taşımaya odaklanmış arabasız bir meydan önerirken, park ve lojistik alanları yer altındaki katlara kaydırılacak. Sharing hizmetleri de konseptin merkezi bir parçası olacak. Böylece Karstadt am Hermannplatz, Berlin’deki trafik dönüşümüne örnek olacak.

Bisiklet yolu, bisiklet servis istasyonu ve kargo bisikletleri için park yerleri yapılmasıyla ilk adımları atmış durumdayız.

İnşaat aşamasında inşaat arsasının büyüklüğü, semt ve trafik üzerindeki etkileri en aza indiren verimli bir şantiye lojistiğine sahip olmamızı sağlayacaktır.Bu konuda diğerlerinin yanı sıra  BVG le de yapıcı bir görüş alışverişi içindeyiz.

10. PROJENİN MEVCUT DURUMU VE PLANLAMASI NEDİR?

2019’un başında semt sakinleri, yerel esnaf ve ziyaretçilerle sıkı bir diyalog başlattık ve herkesi bu web sitesi, e-posta veya sosyal medya üzerinden ya da doğrudan yerinde iletişime geçmeye davet ediyoruz.

Bu perspektifle semt sakinlerinin proje tasarımına aktif olarak katılabilecekleri kapsamlı bir vatandaş katılım sürecini desteklemekteyiz. Böyle bir prosedür için Kreuzberg semtinin desteğine ihtiyacımız var. Projeden sorumlu şirket olarak SIGNA, tüm semt sakinlerini böyle bir sürece katılmaya teşvik etmek istiyor; çünkü bu süreç, semtlerinin önemli bir kısmını aktif olarak şekillendirmek için eşsiz bir fırsat sunuyor.

11. BU PROJEYİ KİM FİNANSE EDİYOR VE İŞLETİYOR?

Karstadt perakende şirketi ve Hermannplatz’daki bina SIGNA‘ya aittir. Şirket, Karstadt am Hermannplatz’ı geleceğe hazır hale getirmeyi ve binayı semt için canlı bir yer haline getirmeyi kendisine hedef olarak belirlemiştir. Şirket bunun için gerekli uzmanlığa sahiptir. Şirket bunun için gerekli uzmanlığa sahiptir.

12. PROJEYE NASIL KATKIDA BULUNABİLİRİM?

Konuyla ilgili her vatandaş, proje ekibiyle temasa geçme fırsatına sahiptir: Facebook, Twitter veya Instagram‘da sosyal medya aracılığıyla, e-posta yoluyla veya yerinde görüşmelere hazırız.

SIGNA Senato tarafından yayınlanan “Vatandaş Katılımı Kılavuzu”nu memnuniyetle karşılamaktadır«. Bu kılavuz, katılımın yalnızca proje geliştiricisi tarafından organize edilmemesi gerektiğini açıkça belirtmektedir.Bu nedenle, SIGNA katılımı kendisi organize etmemekte, tersine semtleri en başından itibaren katılım sürecini aktif olarak birlikte şekillendirmeye davet etmektedir.

13. CORONA KRİZİNİN PROJE ÜZERİNE ETKİLERİ NELERDİR?

Corona krizi hepimiz için istisnai bir durumdu ve olmaya devam ediyor.Bu ayrıca, semtte yaşayanlar için Karstadt am Hermannplatz gibi merkezi bir yerel tedarikçinin önemini açıkça ortaya koydu.

Karstadt am Hermannplatz’ı yeniden rekabetçi bir mağaza haline getirmek için planlarımıza ve tekliflerimize sadığız.

14. HANGİ YAPI MALZEMELERİ KULLANILACAK?

Hermannplatz’daki yeni Karstadt binası, mevcut bina yıkılmadan yapılacak. Mevcut kaba inşaatın iskeleti korunacak, iyileştirilecek ve ahşap konstrüksiyonda genişletmeye hazırlanacak. Yeni cepheyi yerel ve/veya geri dönüştürülmüş tuğlalardan inşa etmeyi amaçlıyoruz.

Toplamda yaklaşık 35.500 m³ beton ve 3.000 ton çelik elde tutulacak ve yıkılmayacak. Mevcudu genişletmek için yaklaşık 10.000 m³ ahşap kullanılacak. Bu yapı tarzı yukarıdaki animasyonla gösterilmiştir.

Mevcut Karstadt binasının içindeki yıkım ve sökme çalışmaları, geri kazanılabilen tüm bileşenlerin planlandığı gibi ticari alanlarda yeniden kullanılmasını sağlayacak olan seçici bir yıkım sürecinde gerçekleşecek. Bunun için yeniden kullanım yarışması ve Lendager ofisi konsepti için aşağıdaki maddeye bakınız. Tarihi bina, gelecekteki konut kullanımı için tarihi bina korumasına uygun biçimde yenilenecek. Tarihi fragman, gelecekte kamu yararına yönelik kullanımlar için tarihi bina korumasına uygun biçimde yenilenecek.

Mevcut betonarme yapı maddesinin büyük bir bölümünü korumaya ek olarak, ahşabı da yoğun biçimde kullanmayı planlıyoruz, çünkü ahşap CO2’yi verimli bir şekilde depolar ve hafif bir yapı malzemesi olarak yapacağımız genişletmeler için çok uygundur.

Yeni konut inşaatını prefabrik ahşap parçalardan yapmayı planlıyoruz.

Ticari alanlar “ „Form Follows Availability“ sloganı altında, Mart 2022’de yeniden kullanım yarışmasını kazanan Kopenhag’taki Lendager ofisi ile geliştirilecek. Lendager’in konsepti, gelecekteki ticari alanlarda yapı malzemelerinin ve bileşenlerinin bütünsel olarak kullanılmaya devam edilmesini ve yeniden kullanımını öngörmektedir.

15. OTOPARK NE OLACAK?

Urbanstraße’deki yer üstü otoparkı büyük ölçüde elde tutulacaktır. Yeni kalite mekanlar yaratmak için her ikinci katta bir tavan kaldırılarak mekanın yüksekliği ve aydınlatması asgariye çıkarılacaktır. <<< [Anmerkung des Übersetzers: “Geschossecke” wurde ausgehend von einem Tippfehler mit “Geschossdecke” übersetzt!!!] >>> Buradan elde edilecek betonarme kirişler, Urbanstraße’deki yeni bina cephesi için yeniden kullanılacaktır. Beton tavanlar, avlu alanındaki yeni binalarda tavan olarak kullanılmak üzere ölçülerek dikkatlice kesilecektir.

Ticari alanlar bölgesindeki yeni binalar, otoparktan elde edilecek betonarme plakalarla yapılacak kaba inşaat şeklinde ve ahşaptan inşa edilecektir . Cepheler, mevcut Karstadt binasından elde edilecek malzemelerden ve otopark kirişlerinden yapılacaktır.

15. NE KALACAK, NE YIKILACAK?

Mevcut mağaza binasının betonarme iskeletinin % 76’sını elde tutmayı planlıyoruz.

Urbanstraße’deki otopark için bileşenlerin ve yapı malzemelerinin neredeyse % 100’ünü yeniden kullanmayı planlıyoruz.

Urbanstraße’deki otopark için bileşenlerin ve yapı malzemelerinin neredeyse % 100’ünü yeniden kullanmayı planlıyoruz.